Patacas Ama recóllense enteiramente en Piñeira Seca, nunha veiga agraria rural regada polo río Limia e pertencentes á Comarca de A Limia, Ourense. A nosa comarca ten un forte carácter agrícola debido ás súas condicións climáticas e orográficas excepcionais, que, por suposto, proporciona unha excelente , única e duradeira conservación, única en España para este tipo de tubérculo.