La nostra llarga tradició agrícola com colliters de patata des de 1989 juntament amb un ampli coneixement de les noves tècniques mecàniques agràries, així com de les noves tecnologies de la informació, han propiciat un gran perfeccionament del cultiu de la patata des del mateix moment de la sembra, on hem reduït al màxim l'ús d'herbicides o altres agents fitosanitaris que poden alterar notablement tant la qualitat com el sabor, preservant per sobre de tot unes òptimes condicions físiques de tota bona patata, sana i natural.